Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä

TSH Kodinkonemarket
PL 121
20101 TURKU
Puh. 040 7797750


Rekisterin nimi

Kodinkonemarket.fi verkkokaupan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan silloin, kun sinua informoidaan verkkokaupan uusista tuotteista tai muista kodinkonemarket.fi verkkokaupan asioista. Emme luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ainoastaan tilausvaiheessa antamasi tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden käytön ja asiakaspalvelun yhteydessä. Palvelutietoa kerätään asiakkaan käyttäessä palveluita. Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös ulkoisista tietolähteistä.


Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta kodinkonemarket.fi:n ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, sekä väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

TSH-Kodinkonemarketin hallinnoiman verkkokaupan tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus ja käytettävyys varmistetaan parhain mahdollisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan TSH-Kodinkonemarketin ennalta määrittämän henkilön toimesta.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:


TSH-Kodinkonemarket
PL 121
20101 TURKU